Privacyverklaring

Schoonheidssalon Cherish Yourself, gevestigd aan Spanderswoudstraat 100, 1024 LE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon Cherish Yourself verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Eventuele voor- en na foto’s
● Eventuele gezondheidsgegevens via huidanalyse/intake.
● Gegevens over je activiteiten op onze website.

Cherish Yourself verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
Cherish Yourself verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Uw afspraken te kunnen plannen
● Uw spaarpunten te kunnen bepalen
● U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig om onze dienstverlenings uit te kunnen voeren.
● U te kunnen e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen.
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
● Het afhandelen van betalingen.
● Om goederen en diensten bij je af te leveren.
● Belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon Cherish Yourself zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Schoonheidssalon Cherish Yourself zal jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jouw de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:
● Mailchimp (als je een mail van ons ontvangt via onze koppeling)
● Banken (als je anders dan contant betaalt)
● De belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
● Salonized (de leverancier van ons afspraaksysteem)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cherish Yourself gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cherish Yourself en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cherishyourself.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

Schoonheidssalon Cherish Yourself neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cherishyourself.nl